Wystawienie recepty bez wizyty w gabinecie możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach, odpłatnie.
Koszt recepty wystawionej na leki wystarczające na jeden miesiąc to 60 zł.